Activiteitenkalender en kwaliteitspunten_

Deelnemen aan de activiteiten, die via de Activiteitenkalender worden aangeboden, is mogelijk voor studenten van de opleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Voeding & Diëtetiek, Mondzorgkunde, Verpleegkunde, Vaktherapie en de Bachelor Medische Hulpverlening.

  • Voor het volgen van multidisciplinaire activiteiten geldt sinds schooljaar 21-22 dat er geen specifiek aantal kwaliteitspunten aan wordt toegekend. Je ontvangt een certificaat, als bewijs van deelname.
  • Voor monodisciplinaire of internationaliseringactiviteiten stellen enkele opleidingen wel eisen over het aantal te behalen kwaliteitspunten.
  • Jouw opleiding informeert jou, in de regel in de studiegids, over de kwaliteitspunten en de hantering daarvan in jouw opleiding.

Hieronder de informatie van Verpleegkunde en BMH.

Verpleegkunde (voltijd)

Kijk bij jouw leerjaar 'Kwaliteitspunten' op  Onderwijsonline .

Bachelor Medische Hulpverlening (BMH)

  • 1e studiejaar: 28 kwaliteitspunten
  • 2e studiejaar: 28 kwaliteitspunten

Dit betreft het totaal aantal kwaliteitspunten per schooljaar. Meer info over het soort kwaliteitspunten, ontvang je van de opleiding.